Eestlased üle maailma | Eesti väliskogukondade projektide taotlusvoor on avatud

Eesti väliskogukondade projektide taotlusvoor on avatud

Teisipäev, november 2, 2021
Asukoht: 
Kategooria: 

Taotlusvoor: Eesti väliskogukondade omaalgatuslike projektide toetusprogramm 2021

Eesmärk. Taotlusvooru eesmärgiks on tugevad üleilmsete eestlaste kogukonnad ja nende tihe kontakt Eestiga.

Projekti toetusprogrammiga toetatakse omaalgatuslikke tegevusi, mis tugevdavad eesti väliskogukondade ühtekuuluvustunnet Eestiga, aitavad kaasa eesti identiteedi säilimisele välismaal ning toetavad Eesti head kuvandit, samuti suurendavad Eestis teadlikkust diasporaa tegevustest.

Projekti toetusprogrammi prioriteediks on kõik noortele suunatud tegevused.

Taotlusvoorust toetatakse:

  • väliseesti kultuuri-, äri-, teadus- ja teiste temaatiliste projektide, ürituste ja festivalide korraldamist, sh tegevusi noortele ja noortega;
  • koostööprojekte, mis toetavad ühtekuuluvustunnet Eesti ja väliseesti kogukondade vahel;
  • Eesti ühiskonna teadlikkuse tõstmist diasporaa tegevustest.

Taotlusvoorul saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud ja äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud.

Taotlusvooru eelarve on 54 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 5000 eurot taotluse kohta. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30.11.2021 kell 23.59.

Taotlusvooru rahastab Välisministeerium.

Rohkem infot    

 

 


   

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus..
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.