Global Estonian | Tagasipöördumistoetuse taotlemise tingimused on muutunud

Tagasipöördumistoetuse taotlemise tingimused on muutunud

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Elu

Aasta lõpus kinnitas Vabariigi Valitsus Sidusa Eesti 2030 arengukava ning selle raames ka üleilmse eestluse tegevuskava aastateks 2022–2025. Tegevuskava näeb ette tagasipöördujate kohanemise toetamist Eestisse naasmisel ja toetuse andmise tingimuste laiendamine on üks esimesi sellekohaseid tegevusi.

Rahalist abi vajavatele lastega peredele mõeldud tagasipöördumistoetus laieneb nüüd ka neile, kes on Eestist eemal elanud vaid seitse aastat - varem oli selleks piiriks kümme aastat. Pikka aega võõrsil viibimise nõuet ei kohaldata kuni 40-aastastele välismaal magistri- ja doktoriõppe läbinud inimestele – varem oli vanusepiiriks 30 aastat.

Tagasipöördumistoetus on suunatud pikka aega võõrsil viibinud lastega perede tagasipöördumise soodustamiseks, kuivõrd aastatega suureneb pereliikmete arv ning kolimisteenused on kulukad. Toetuse andmise eesmärk on vältida Eestisse tagasipöördujate majandusliku olukorra halvenemist tulenevalt tagasipöördumisega kaasnevatest elumuutustest. Tagasipöördumistoetusega soovitakse leevendada lastega perede tagasipöördumise kulutusi ning pakkuda toetuse eraldamisega tuge vanematele, kel pole tagasipöördumise järgselt õnnestunud leida tööd või tulenevalt laste east siirduda tööturule.

Toetust saavad taotleda ka osalise või täieliku töövõime puudumisega tagasipöördujad, kes on vähemalt 7 aastat Eestist eemal viibinud.

Riik on rahvuskaaslasi on aidatud Eestisse naasmisel tagasipöördumistoetuse maksmise kaudu alates 1994. aastast. 2021. aastal eraldati toetusi kokku ligi 70 000 eurot 90 tagasipöördunule.

Tagasipöördumistoetusi rahastab Kultuuriministeerium.

Loe täpsemalt, kes ja kuidas saavad tagasipöördumise toetust taotleda, siit: https://www.integratsioon.ee/tagasipoordumistoetus

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.