Global Estonian | Keelesõbra programmi mentoreid motiveerib soov aidata teisi. Tule sinagi eesti keele mentoriks!
Keelesõbra programmi eesti keele mentoriks saab registreerida kuni 7. veebruarini.

Keelesõbra programmi mentoreid motiveerib soov aidata teisi. Tule sinagi eesti keele mentoriks!

Asukoht: 
Eesti
Kategooria: 
Haridus

Kuni 7. veebruarini saavad hea eesti keele oskusega inimesed ühineda vabatahtliku eesti keele mentorina Keelesõbra programmiga, et toetada keeleõppijaid eestikeelsete vestluse läbi.

Keelesõbra programm on ellu kutsutud Integratsiooni Sihtasutuse poolt ja tänavu algab juba programmi viies hooaeg, kuhu oodatakse lausa 1000 vabatahtlikku mentorit. Mentori ülesandeks on vestelda õppijaga igapäevastel teemadel korra nädalas või tihedamini kolme kuu vältel, alates 14. veebruarist kuni 14. maini. Vestlemiseks valitakse mõlemale sobiv suhtluskanal, näiteks Messenger või telefon. Mentorile on soovituste ja materjalidega toeks Keelesõbra programmi meeskond, kes õppijad ja mentorid kokku viib. 

Võimalus aidata teisi

Eelneva nelja hooaja jooksul on programm toonud kokku pea 3800 keelesõpra. Mentoritena on kaasa löönud inimesed erinevas vanuses, kõikvõimalikelt elualadelt ja paljudest riikidest. Möödunud aastal osales mentoreid Hispaaniast, Küproselt, Luksemburgist, Norrast, Austraaliast, Itaaliast, Rootsist, Islandilt, Suurbritanniast, Ameerika Ühendriikidest, Poolast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Saudi Araabiast, Hollandist, Belgiast, Kanadast, Soomest ja Leedust.

Keelesõbra programmi juht Ave Landrat julgustab väliseestlasi vägagi mentori ametile mõtlema. “See on suurepärane võimalus Eestimaaga sideme hoidmiseks ning omapoolse toetuse andmiseks, et eesti keel saaks rohkem kõlama. Keele eluvõime sõltub ju sellest, kui palju seda räägitakse,” sõnab Landrat. 

Eelnevate Keelesõbra programmi hooaegade tagasiside põhjal on selgunud, et kõige enam on mentoreid motiveerinud just missioonitunne ja soov aidata teisi. Mentoritöö kasutegurina toodi välja, et oli tore olla osake millestki suurest ja aidata teisi. “Sain aru, et saan aidata teise emakeelega inimesel parandada eesti keele oskust,” kõlas ühe mentori tagasiside.

Mentorirolli kasuks räägib ka aktiivne kogukond, kui programmi eel, järel ja ajal toimuvad Zoomi teel Eesti Keele Mentorite Suured Kogunemised, kus omavahel tuttavaks saadakse, infot ja kogemusi vahetatakse. 

Ave Landrat soovib kõikidele eestlastele Eestist väljaspool panna südamele, et igaüks on oodatud Keelesõbra programmis osalema, mille tulemusena hakatakse rohkem ja kartuseta kasutama eesti keelt ning meie kultuuri- ja komberuum saab nähtavamaks ja mõistetavamaks. See aga loob rohkem võimalusi koostoimimiseks. “Usun, et just hajala-eestlased mõistavad keeleõppijate soovi ning keele omandamisega seotud raskusi erakordselt hästi. Seetõttu on iga väliseestlasest mentor kuldaväärt!”

Vaata rohkem infot Keelesõbra programmi kohta ja registreeri ennast mentoriks aadressil https://www.integratsioon.ee/keelesober

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.