Global Estonian | Taotlusvoor: Väliseesti kultuuripärandi säilitamise toetamine
Taotlusvoor: Väliseesti kultuuripärandi säilitamise toetamine

Taotlusvoor: Väliseesti kultuuripärandi säilitamise toetamine

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Kogukond
Uudise Allikas: 

Avatud on uus toetuste taotlusvoor väliseesti kultuuripärandi kogumiseks, talletamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks

Üleilmse eestluse tegevuskava (2022-2025) raames viib Rahvusarhiiv läbi konkurssi, mille eesmärk on soodustada väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandi kogumist, säilimist, avatust kasutajatele ja uurimist. See hõlmab nii suulist kui ka esemelist pärandit, sh rahvaluulet, elulugusid ja mälestusi, muusikalist traditsiooni, dokumente, fotosid, auviseid, trükiseid, kunstiteoseid jm.

Konkursile võib esitada toetustaotlusi projektidele, mille eesmärk on väliseesti kultuuripärandi säilitamine, kogumine ja/või kättesaadavaks tegemine ning mille tulemit saab avalikkus mitteärilistel eesmärkidel vabalt kasutada (mh laienevad sellisele tulemile mäluasutusse üleandmisel autoriõiguse vabakasutuse sätted).

Toetust võivad taotleda nii juriidilised (sh era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud) kui ka füüsilised isikud (eraisikud) üle maailma.

Konkurssi rahastab riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeerium. 2023. aastal on toetusteks eraldatud 118 000 eurot. Toetuse kasutamise periood on 01.01.2023-31.12.2023.

Toetustaotluste esitamise tähtaeg on 5. veebruar 2023 (kaasa arvatud). Komisjon koguneb otsuste tegemiseks paari nädala jooksul pärast taotluse esitamise tähtaeg.

Loe edasi:

https://www.ra.ee/projektid-ja-koostoo/valiseesti-taotlusvoor/


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.