Global Estonian | Vabariigi President algatab kooliõpilastele kirja- ja mõttetalgud: Miks on Eestit maailmale vaja?
Global Estonian

Vabariigi President algatab kooliõpilastele kirja- ja mõttetalgud: Miks on Eestit maailmale vaja?

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Kogukond

President Alar Karis korraldab jaanuaris-veebruaris kooliõpilaste seas vanuses 7-19 aastat kirja- ja mõttetalgud ning kutsub üles neid jagama mõtteid teemal „Miks on Eestit maailmale vaja?“.

Vabariigi President kutsub ka sel aastal noori Eesti üle mõtlema ja oma mõtteid riigipeaga jagama. Kui möödunud aastal kirjutasid noored Eesti tulevikust, muredest ja ideaalidest, siis sel aastal ootab riigipea noori otsima ja leidma ses avatud ja tihedalt seotud globaliseerunud maailmas Eesti kohta.

Millist rolli mängib üks väike kultuur tänapäeva põimunud maailmas? Mis on tema eelised ning miks on oluline kuulda ja kuulata just väikseid riike? Mis on Eesti väärtus ülejäänud maailma jaoks?

Presidendile võib kirjutada vabas vormis kuni kahe A4 lehekülje pikkuselt nii käsitsi või elektrooniliselt, sel juhul oleks teksti pikkus kuni 5000 tähemärki.

Vabariigi Presidendi Kantselei leiab säravamate kirjutiste autorite mõtete ja kirjatööde avaldamiseks võimaluse.

Kirjatööd on oodatud 14. veebruariks Vabariigi Presidendi Kantseleisse aadressil A. Weizenbergi 39, 15050 Tallinn, või e-kirjaga saates aadressil kirjutaEestile@vpk.ee. Kirjatööd saates palume juurde lisada nimi, vanus, kool ja klass, aadress ja telefoninumber.

Kirjatüki saatmisega kinnitab autor, et tegemist on tema iseseisvalt loodud tööga. Samuti annab autor või tema seaduslik esindaja, kui kirjutaja vanus on alla 18 aasta, kirjutise saatmisega nõusoleku nime ja teksti kasutamiseks ning avaldamiseks.

Lisateavet saab küsida aadressil kirjutaEestile@vpk.ee või telefonilt 631 6202.

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.