Global Estonian | Väliseesti eesti keele õpetajad kohtusid Hispaanias traditsioonilise Emakeelepäevade ürituse raames
14. Emakeelepäevad Alicantes.

Väliseesti eesti keele õpetajad kohtusid Hispaanias traditsioonilise Emakeelepäevade ürituse raames

Asukoht: 
Hispaania
Kategooria: 
Kultuur

Neljateistkümnendad Väliseesti Õpetajate Emakeelepäevad toimusid 15.-17. märtsil Alicantes, Hispaanias. Global Estonianile jagas oma kogemust seekordse ürituse korraldaja Reet Vahemets.

Emakeelepäevad välismaal pakuvad eesti keele õpetajatele üle Euroopa võimalust kokku tulla, jagada oma kogemusi ning saada uusi ideid ja inspiratsiooni oma igapäevatööks. Lisaks on sellistel üritustel hea võimalus kohtuda teiste eesti keele õpetajatega üleilma, ning arutleda koostöövõimalusi tulevikuks.

Alicantes kohtusid 65 eesti keele õpetajat 13 riigist ja lisaks ka külalisesinejad. Eesti keele õpetajatele tutvustati muuhulgas Alicante Euroopa Kooli, kus õpivad peamiselt Euroopa Liidu Institutsioonide töötajate lapsed ja kus alates 2015. aastast saab õppida ka eesti keelt. Koolis õpib hetkeseisuga 6 eesti päritolu last, kelle eesti keele õpetaja on Reet Vahemets.

Millal ja kuidas te ise Alicantesse sattusite?

Mina alustasin tööd Alicante Euroopa Koolis jaanuaris 2015. Eelnevalt olin veetnud ühe aasta Hispaanias Alicante piirkonnas nii öelda vaheaastana ning kui tekkis võimalus asuda Alicante Euroopa Koolis eesti keelt õpetama, otsustasin väljakutse vastu võtta.

Milline on Alicante eestlaste kogukond? Kui tihti te kohtute ja mida teete?

Ametlikult elab 2022. aasta andmetel Alicante piirkonnas 435 eesti rahvusest kodanikku. Need on inimesed, kes omavad sissekirjutust, kuid kindlasti on palju ka neid inimesi, kes ei ole erinevatel põhjustel ametlikult residendid. Näiteks veedavad nad siin vaid osa aastast, tulevad puhkama või teevad kaugtööd.

Mina isiklikult suhtlen tihedamalt kümnekonna eestlasega, kes elavad Alicantes ja selle lähiümbruses. Eestlaste kogukond korraldab näiteks Eesti Vabariigi aastapäeva-, jaanipäeva- ning jõulude puhul suuremaid koosviibimisi. Ka Eesti Vabariigi saatkond Madriidis korraldab jõulude ning Eesti Vabariigi aastapäeva puhul vastuvõtte Hispaanias elavatele eestlastele, millest ka Alicante piirkonnas elavad eestlased osa võtavad.

Mida kujutab endast Alicante Euroopa Kool?

Alicante Euroopa Kool (Escuela Europea de Alicante) on Euroopa koolide võrgustikku kuuluv kool, kus õpivad peaasjalikult EUIPO (Euroopa Kaubamärkide Amet) töötajate lapsed. Õpetus toimub neljas erinavas keelesektsioonis: hispaania-, saksa-, inglise- ja prantsuse sektsioonis. Neil õpilastel, kelle emakeel pole ükski neist neljast, on õigus saada oma emakeele õpetust, mis võib olla mis tahes Euroopa Liidu liikmesmaa ametlik keel. Meie koolis on esindatud kokku 21 erinevat keelt. Kool ise on üsna suur. Siin on sõime- ja lasteaiarühmad, algkool ning põhikooli ja gümnaasiumiosa. Kokku on koolis umbes 1100 õpilast.

Kuidas juhtus, et 2024. aastal toimusid emakeelepäevad Alicantes?

Alates 2010. aastast korraldatakse kevadel emakeelepäeva paiku väljaspool Eestit eesti keelt õpetavatele õpetajatele kokkusaamisi. Need toimuvad erinevates riikides, kus eesti keelt õpetatakse. Olime nõus võtma enda peale 2024. aasta kohtumise korraldamise ning seetõttu toimusidki 14. Emakeelepäevad Alicantes.

Millised olid korraldamise väljakutsed?

Kõige suurem vastutus ja väljakutse oli kahtlemata panna kokku programm, mis oleks huvitav ja kasulik kõigile osalejatele. Selles osas saime suurt abi ja toetust Haridus- ja Teadusministeeriumilt, Eesti Instituudilt, Välisministeeriumilt, Eesti Saatkonnalt Madriidis ja Eesti Keele Instituudilt. Toetudes osalejatelt saadud tagasisidele, tundub, et saime hästi hakkama.

Mis tagasi vaadates ürituse puhul kõige rohkem rõõmu valmistas?

Loomulikult oli kõige suurem rõõm näha osalejate säravaid silmi, näha neid ettekandeid ja kultuuriprogrammi nautimas ning võtta vastu nende siiras tänu kordaläinud ettevõtmise eest.

Vaata ka Annika Madissoni kokkuvõtet Alicantes toimunust https://globalestonian.com/et/news/valiseesti-eesti-keele-opetajad-kohtusid-hispaanias ning Mailis Sütiste-Gnannti kokkuvõtet Väliseesti õpetajad kohtusid Alicantes - Eesti Elu


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.