Muu teenused | Global Estonian

Muu teenused

Kogemuskohtumised

Returnee support meetings
Kategooria: 
Asukoht: 
Contact: 
Kaire Cocker, Marika Sulg
Telefon: 
Kirjeldus: 

Ootame teid Tagasipöördujate klubi kohtumistele!

Integratsiooni Sihtasutus organiseerib tagasipöördujatele mõeldud kohtumisi, et aidata paremini kohaneda eluga Eestis ja leida kontakte teiste tagasipöördujatega.

Kohtumised toimuvad iga paari kuu tagant veebis ja kohal ning on kõigile tasuta. Jälgige meie Facebook grupi ja veebi lehte, et olla kursis millal ja kus toimub järgmine kohtumine. 

Osalejatel on võimalik kokkusaamistel kuulata, kuidas teised tagasipöördujad on Eestis kohanemisel hakkama saanud, saada vajalikku infot ja tuge oma elu paremaks korraldamiseks ning jagada oma kogemusi ja muresid.

 

Tagasipöördumistoetus

Returnee support
Kategooria: 
Asukoht: 
Aadress: 

Rävala 5
10143 Tallinn
Eesti

Contact: 
Kaire Cocker, Marika Sulg
Telefon: 
Kirjeldus: 

Tagasipöördumine on välisriigis elavate etniliste eestlaste ja Eesti kodanike ning nende järeltulijate püsivalt Eestisse elama asumine.

Tagasipöördumistoetus on suunatud pikka aega võõrsil viibinud lastega perede tagasipöördumise soodustamiseks, kuivõrd aastatega suureneb pere liikmete arv ning kolimisteenused on kulukad. Toetatakse ka osalise või täieliku töövõime puudumisega isikuid ja kuni 40-aastasi välismaal magistri- ja doktoriõppe läbinud noori.

Toetusega soovitakse leevendada perede tagasipöördumise kulutusi ning pakkuda tuge neile, kel pole tagasipöördumise järgselt õnnestunud leida tööd või tulenevalt laste east siirduda tööturule.

Toetus jaguneb põhitoetuseks ja lisatoetuseks. Põhitoetusega toetatakse tagasipöörduja elamistingimuste loomist Eestis ja kiiremat ühiskonda sulandumist ning kohanemist. Lisatoetusega toetatakse tagasipöörduja alaealiste laste elamistingimuste loomist Eestis ja transpordi- ning kolimiskulude katmist.

Tagasipöördumistoetuse eesmärk on olla toeks Eesti kodanikele ja etniliste eestlastele ning nende järeltulijatele, kes vajavad sotsiaal-majanduslikku abi Eestisse elama asumisel.


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.