Global Estonian | KideoCall korraldab virtuaalseid keelelaagreid 3–10aastastele lastele
KideoCall korraldab virtuaalseid keelelaagreid 3–10aastastele lastele

KideoCall korraldab virtuaalseid keelelaagreid 3–10aastastele lastele

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Haridus

Virtuaalsete keelelaagrite eesmärk on tuua kokku Eesti juurtega lapsed üle maailma, et mänguliste tegevuste abil tõsta koos huvi eesti keele vastu, harjutada ja rikastada suhtlusoskust ning tugevdada kultuurikontakti Eestiga.

Keelelaagrid toimuvad videokõne teel väikestes gruppides (kuni 4 last) ja neid viivad läbi KideoCall’i keeleringide kogenud juhendajad. Keelelaagrid toimuvad internetis 4–5 päeva vahemikus 25. detsember kuni 5. jaanuar. Oma eelistused täpsemate kuupäevade ja kellaaegade vallas saab märkida registreerumisvormis. Gruppide hulk ja ajad sõltuvad huvi suurusest.

Programm kestab iga päev 50 minutit.

Vanem ei pea (harilikult) tegevustes osalema, vaid saab samal ajal teises toas omi toimetusi teha. Lapsel pole vaja pikalt ja vaikselt paigal istuda – mida väiksemad on lapsed, seda liikuvamad on tegevused.

Laagritegevustes teeme käelisi ja mängulisi tegevusi, nagu meisterdamine, rollimängud, muusikalised tegevused, eesti keelt ja kultuuri tutvustavad tegevused ja liikumismängud. Tegevuste valikul lähtume laste huvidest ning põimime mängudesse eelnevate päevade teemade/sõnavara kordamist.

Rohkem infot keelelaagrite aegade ning tasude kohta: https://kideocall.com/virtuaalsed-keelelaagrid/

 

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.