Global Estonian | Milline on keskmine Eesti naine?
Milline on keskmine Eesti naine?

Milline on keskmine Eesti naine?

Адрес: 
Eesti
Категория: 
Elu

Tänase rahvusvahelise naistepäeva puhul uuris statistikaameti analüütik Henry Lass, milline on keskmine Eesti naine.

  • 1. jaanuar 2023 seisuga on keskmine Eesti naine 44,5 aasta vanune. Keskmiselt elavad eakaimad naised Ida-Viru maakonnas ja Hiiu maakonnas – vastavalt 50 ja 49 aastat. Noorimad naised elavad Tartu maakonnas, kus naiste keskmine vanus on 42 aastat. 
  • Keskmise Eesti naise vanus on 5 aasta võrra kõrgem kui keskmise Eesti mehe vanus.  
  • Naisi on meestest rohkem – Eestis elab 718 518 naist ja 647 366 meest. 
  • Naiste osakaal rahvastikust on 52,6%, kuid vanusegrupiti ei jaotu see ühtlaselt. Noorema elanikkonna seas on hoopiski mehi rohkem. Naiste ülekaal tekib alates 52-aastastest. 
  • 35,2% täisealistest naistest omab kõrgharidust. 
  • 15-aastaste ja vanemate seas on ühe naise kohta keskmiselt 1,55 last. 
  • 34,9% täisealistest naistest on abielus. 
  • 1. jaanuar 2023 seisuga elab Eestis kõige rohkem Olga, Irina ja Jelena nimelisi naisi, keda on kõiki üle 10 000. 

 

Ilusat naistepäeva! 

Täpsem teave 

Kai Kaljumäe 
kommunikatsioonipartner 
statistika levi osakond 
statistikaamet 
tel 625 9181 
press@stat.ee

 


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.